Ел Контрол - Начало
 
 
Разединители в табло

Разединителите в табло на АВВ са проектирани да бъдат близо до двигател или машина, за да бъдат спирани от основната верига. Те се задействат ръчно, имат заключващ механизъм в изключено (OFF) състояние и имат надежден индикатор на позицията. Проектирани са да предпазват от случаен пуск на машината или двигателя по време на тяхната техническа поддръжка или ремонтни дейности. Разединителите в табло се доставят с допълнителен контакт, който може да се използва за електрическа вътрешна връзка между разединителя и контактор или друго устройство, контролиращо двигателя.
Диапазонът е от 16 A до 1250 A, от 7,5 kW до 1200 kW, 690 V AC-23 A.

Каталожен №ОписаниеМяркаЦена, лв. без ДДС
 
Промени стр.:  1 2 3 4 5 6 
 Показва стр. 1 от 6, артикули от 1 до 20 от общо 120.
1SCA022371R2400OTP16H3P1 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.72.31 BGN
1SCA022373R1700OTP16H3P1/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.698.52 BGN
1SCA022371R2310OTP16H3P табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помощнибр.84.53 BGN
1SCA022373R1610OTP16H3P/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помобр.764.46 BGN
1SCA022432R1090OTP16H3M1 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.85.96 BGN
1SCA022608R9750OTP16H3M1/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.691.17 BGN
1SCA022608R8190OTP16H3M табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помощнибр.94.31 BGN
1SCA022608R9240OTP16H3M/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помобр.757.12 BGN
1SCA022699R3340OTP16H3M251 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.91.87 BGN
1SCA022699R3420OTP16H3M251/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.725.34 BGN
1SCA022699R3000OTP16H3M25 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помощбр.97.69 BGN
1SCA022699R3180OTP16H3M25/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, бяло табло с кръгла бяла ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с побр.766.88 BGN
1SCA022400R9320OTP16HT3M1 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.89.91 BGN
1SCA022641R7600OTP16HT3M1/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.722.91 BGN
1SCA022400R9410OTP16HT3M табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помощбр.95.74 BGN
1SCA022641R7510OTP16HT3M/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с побр.764.46 BGN
1SCA022699R4070OTP16HT3M251 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.93.78 BGN
1SCA022699R4150OTP16HT3M251/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]бр.732.69 BGN
1SCA022699R3770OTP16HT3M25 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с помбр.99.18 BGN
1SCA022699R3850OTP16HT3M25/10 табло с разединител - пластмасово табло с 3 полюсни разединители с кабелни входове отдолу и отгоре окомплектовани с PE и N клеми, два кабелни щуцера, IP65, сиво табло с кръгла черна ръкохватка; Pном, AC-23A, 400V, 7.5[kW]; окомплектовани с бр.774.23 BGN