Ел Контрол - Начало
 
 
Клиенти

От основаването си до днес фирма ЕЛ КОНТРОЛ е работила с голяма част от българските инвеститори и възложители в областта на енергетиката. Такива са главно предприятията към Национална електрическа компания – НЕК ЕАД:
 • Трафоелектроинвест, гр. София;
 • Мрежи високо напрежение – Електропреносен район, гр. Стара Загора;
 • Мрежи високо напрежение, гр. София;
 • Електроразпределение, гр. Стара Загора.

Клиенти на ЕЛ КОНТРОЛ сред българските фирми от енергийния и индустриалния сектор са:
 • ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
 • Мини Марица Изток АД;
 • СИМЕНС ЕООД, България;
 • Лукойл Нефтохим Бургас АД.

През 2000 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД печели доверието на своя първи чуждестранен възложител АВВ Utility Automation GmbH – Германия, като техен подизпълнител при изграждането на Сяроочистваща инсталация в ТЕЦ "Марица изток 2".

От тогава до днес фирма ЕЛ КОНТРОЛ е работила по изпълнението на енергийни проекти на територията на ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица изток 3", както и по изграждането на подстанции в гр. Пловдив и Варненска област с чуждестранните възложители:
 • АВВ Utility Automation GmbH – Германия;
 • Consortium INA/SHU;
 • Consortium DSD Dillinger Stahlbau GmbH /RWE Industrie-Losungen GmbH;
 • Siemens AG – Германия;
 • Siemens Sanayi ve Ticaret A.S. – Турция;
 • ENEL Produzione S.p.A. – Италия;
 • AES-3C Maritza East 1 EOOD – САЩ;
 • Iberdrola Engineering and Construction S.A.U – Испания;
 • EFACEC Engenharia S.A – Португалия;
 • Sandvik Mining & Construction Central Europe GmbH - Германия.

Съществен дял сред клиентите на ЕЛ КОНТРОЛ заемат предприятия и фирми, които ползват услугите на Органа за контрол. Такива са "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Загорка" АД , "М+С Хидравлик" - гр. Казанлък, Завод "Вулкан" АД, гр. Димитровград , "Заводски строежи – Марица изток" АД, "Златна Тракия" АД – Харманли, Тракийски университет - Стара Загора, Автобусни превози АД, "Пресков" АД, Завод "Металик" АД и други предприятия в област Стара Загора.

Широкият диапазон на предлаганите услуги, както и прецизността и качеството на вече изпълнените проекти утвърждават ЕЛ КОНТРОЛ пред българските и чуждестранни възложители като фирма, заемаща авторитетно място в областта на електроизграждането.