Ел Контрол - Начало
 
 

За контакти:

6000 гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий 17 А
тел.:  042 600 178
факс: 042 639 116
карта E-mail: office@elkontrol.com
   
Работно време:  
Понеделник - Петък
Събота и Неделя
08.00 - 18.00
Почивни дни
   

Управител:

Нягол Христов
Tel: 042 600 178
Fax: 042 639 116
E-mail: office@elkontrol.com

Зам. управител:

инж. Даниел Динев
Tel: 042 611 621
Fax: 042 639 116
E-mail: daniel@elkontrol.com

Технически администратор:

Гергана Господинова
Tel: 042 600 178
Fax: 042 639 116
E-mail: office@elkontrol.com

Инженерингова дейност:

инж. Иван Стоев
Tel: 042 611 644
Fax: 042 639 116
E-mail: ivan@elkontrol.com

Проектантски отдел:

инж. Николай Николов
Tel: 042 611 657
Fax: 042 611 653
E-mail: niko_m@elkontrol.com

Автоматизация:

инж. Стилян Корсев
Tel: 042 611 656
Fax: 042 639 116
E-mail: s.korsev@elkontrol.com

Орган за контрол:

инж. Свилен Милчев
Tel: 042 611 626
Fax: 042 639 116
E-mail: okc@elkontrol.com

Механизация:

Владимир Георгиев
Tel: 042 611 634
Fax: 042 639 116
E-mail: vladimir@elkontrol.com

Търговски отдел:

инж. Деян Григоров
Tel: 042 611 635
Fax: 042 639 116
E-mail: d.grigorov@elkontrol.com

Финансово-счетоводен отдел:

Петко Вучков
Tel: 042 611 627
Fax: 042 639 116
E-mail: petko.vuchkov@elkontrol.com

Строителен отдел:

стр. инж. Михаил Недков
Tel: 042 611 652
Fax: 042 639 116
E-mail: mihail.nedkov@elkontrol.com

Сервиз за промишлена електроника:

инж. Борис Магунски
Tel: 042 611 658
Fax: 042 639 116
E-mail: boris.magunski@elkontrol.com