Ел Контрол - Начало
 
 
Година на възлаганеНаименование на обектаВъзложител 
 
2014 Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания подробно
2015 Монтаж на електрообогреви вместо съществуващия обогрев с пара в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД подробно
2015 Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV и силови разединители 110 kV "Мини Марица Изток" ЕАД подробно
2015 Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север" "Мини Марица Изток" ЕАД подробно
2016 Доставка, монтаж, наладка и пуск на eлектрическо оборудване за компенсиране реактивната мощност на тежкото промишлено минно оборудване на „Мини Марица-изток“ ЕАД в рудници „Трояново-1“ и „Трояново-3“ Сименс ЕООД подробно
2016 Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“ "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София подробно
2016 Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София подробно
2016 Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1” "Мини Марица Изток" ЕАД подробно