Ел Контрол - Начало
 
 
Година на възлаганеНаименование на обектаВъзложител 
 
2014 Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания подробно
2015 Проектиране и изграждане на два броя понижаващи местими полустационарни подстанции 20/6,3 kV, 10 МVА за ел. захранване на северния неработен борд в рудник "Трояново-север" "Мини Марица Изток" ЕАД подробно
2016 Електромонтажни и КИП и А дейности в нов цех за производство на амоняк в химически завод Дусло, до гр. Шала, Словакия СИТИЕ Импианти Индустриали С.п.А. подробно
2016 Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“ "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София подробно
2016 Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София подробно
2016 Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1” "Мини Марица Изток" ЕАД подробно