Ел Контрол - Начало
 
 
Година на възлаганеНаименование на обектаВъзложител 
 
2014 Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания подробно
2016 Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София подробно