Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“
   
Възложител: "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София
   
Описание:

Обектът е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТП) Бургас, Карнобат и Ямбол.

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява строителни и електро-монтажни работи на два подобекта – тягова подстанция Бургас 110/25 kV и тягова подстанция Карнобат 110/25 kV.
На двата обекта се извършва реконструкция чрез подмяна на всички съоръжения 110kV и 27kV, както и изграждане на нови уредби КРУ 25kV.

   
Дата на възлагане: 10.2016
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта