Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции „Бургас“ и „Карнобат“
   
Възложител: "Енергоремонт-Холдинг" АД, гр. София
   
Описание:

Обектът е част от проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас: възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТП) Бургас, Карнобат и Ямбол.

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява строителни и електро-монтажни работи на два подобекта – тягова подстанция Бургас 110/25 kV и тягова подстанция Карнобат 110/25 kV.
На двата обекта се извършва реконструкция чрез подмяна на всички съществуващи метални конструкции, съоръжения 110 kV и 25 kV и кабели. Предвижда се изграждане на нови уредби КРУ 25 kV и подмяна на захранващите въздушни линии средно напрежение между тяговите подстанции и контактната мрежа, приблизително 18 км дължина.

   
Дата на възлагане: 10.2016
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта