Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Доставка на електрооборудване и изпълнение на строително-монтажни работи, във връзка с изграждане на електроцентрала „Карлово Биомас”, село Строево
   
Възложител: Екютек България ЕООД - клон на EQTEC Iberia, Испания
   
Описание:

През 2012 година в землището на с. Строево, обл. Пловдив стартира изграждането на „Карлово Биомас” – електроцентрала, произвеждаща ел. енергия чрез преработка на биомаса. Съоръжението на стойност 20 млн. евро заема площ от двадесет декара и е с предвиждана мощност 5 мегавата.

В рамките на този проект ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява електро-монтажни и строителни дейности по изграждане на нова кабелна линия (КЛ) 20 kV, демонтаж на въздушна линия (ВЛ) 20 kV, доставка, монтаж и пуск на ел. съоръжения и оборудване средно напрежение, изграждане заземителна инсталация.

Дейности:

  1. Изграждане на кабелна линия 20 kV – изкопни дейности; полагане на тръби; доставка, изтегляне и подсъединяване на силови кабели.
  2. Доставка и монтаж на комплектно разпределителна уредба (КРУ) 7,2 kV и 20 kV.
  3. Демонтаж на съществуваща ВЛ 20 kV и монтаж на нова КЛ 20 kV – трасиране на кабелна линия, демонтаж на бетонови стълбове; демонтаж на ЖР стълб; демонтаж на изолаторни вериги; направа на фундамент; доставка и монтаж на стълб; доставка и монтаж на стоманена конструкция; доставка и монтаж на алуминиев проводник; доставка и монтаж на опъвателни вериги.
  4. Доставка и монтаж на силови трансформатори 5600 kVA, 20/6,3 kV и 1000 kVA, 20/0,4 kV
  5. Изграждане на заземителна инсталация.
  6. Пусково-наладъчни работи и въвеждане на монтираното оборудване в експлоатация.
   
Дата на възлагане: 03.2014
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта