Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Доставка, монтаж и демонтаж на силови прекъсвачи 110 kV и силови разединители 110 kV
   
Възложител: "Мини Марица изток" ЕАД
   
Описание:

Поръчката включва доставка и подмяна на четири елегазови прекъсвача 110 kV, разпределени в общо четири подстанции в трите рудника и подмяна на 13 броя триполюсни разединители 110 kV, разпределени в пет подстанции в трите рудника.

   
Дата на възлагане: 10.2015
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта