Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Монтаж на електрообогреви вместо съществуващия обогрев с пара в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД
   
Възложител: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание:

Предмет на поръчката е подмяна на съществуващи парни обогреви с електрически в промишлени инсталации в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на цялото оборудване, необходимо за нормалното функциониране на новата отоплителна инсталация за над 5000 метра тръбопроводи.

Възложени са следните дейности:

  1. Демонтаж на съществуващи парни обогреви;
  2. Доставка на всички необходими материали – кабелни трасета, контролни, силови и нагревателни кабели, ел. табла, местни взривозащитени кутии за управление, електроапаратура;
  3. Полагане на специализирани нагревателни кабели за ел. обогрев на технологично и КИП оборудване;
  4. Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
  5. Изграждане на заземителни инсталации;
  6. Изработка, монтаж и присъединяване на захранващи табла;
  7. Изработка, монтаж и присъединяване на местни табла за ръчно управление и сигнализация;
  8. Интегриране на управлението и сигнализацията за ел. обогреви към DCS системата на промишлена инсталация;
  9. Монтаж на нови изолации;
  10. Въвеждане в експлоатация.
   
Дата на възлагане: 11.2015
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта