Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1”
   
Възложител: "Мини Марица изток" ЕАД
   
Описание:

Строителството на нов електропровод 20 kV е необходимо за захранване на подвижни подстанции и руднични консуматори в „Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево.

Високоволтовата линия минава по изцяло ново трасе. Свързването е въздушно с уредба 20 kV на подстанция „Гледачево”, а връзката между последния стълб и консуматора е предвидено да се изпълни кабелно. Дължината на електропровода е приблизително 6 км. Обемът на предвидените работи включва доставка и монтаж на цялото необходимо оборудване за изграждане на обекта.

   
Дата на възлагане: 03.2016
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта