Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV - реконструкция на ОРУ 110 kV
   
Възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД, гр. София
   
Описание:

Електрическа подстанция „Марица изток“ 400/220/110 kV се намира в община Гълъбово, област Стара Загора. Подстанцията работи с три разпределителни уредби ОРУ 400 kV, 220 kV и 110 kV. Рехабилитация на ОРУ 110 kV е част от инвестиционната програма на ЕСО ЕАД и е вторият проект, който ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява на територията на подстанцията, след изграждане ел. частта на изцяло новата уредба 400 kV през 2010 г.

Поръчката за рехабилитация на ОРУ 110 kV е комплексна и включва проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане на обекта в експлоатация.

Проектът предвижда демонтаж на съществуващите в ОРУ 110 kV конструкции и съоръжения, както и монтаж на нови прекъсвачи, разединители, подпорни изолатори токови и напреженови измервателни трансформатори, върху бетонови фундаменти и масички. Ще бъдат изградени нови портални конструкции, бетонови пътища, кабелни канали, ограда, осветителна, заземителна и мълниезащитна инсталации.

Проектът включва полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели, изработка и монтаж на командно-релейни шкафове, захранващи табла, електромерни шкафове, телекомуникационни шкафове.
Предвжда се също така префконфигурация на действащата управляваща система MicroSCADA.

Ще се извършат всички необходими пусково-наладъчни работи за въвеждане в експлоатация на ОРУ 110 kV.

   
Дата на възлагане: 01.2016
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта