Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изработка, инженеринг, монтаж и настройка на шкафове и табла с релейни защити за обекти 220кV и 400кV на Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Възложител: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание: Клиент по тази поръчка е Национална Електрическа Компания ЕАД. Поръчката е част от инвестиционен проект на НЕК за модернизация и рехабилитация на електропреносната система на България и касае подмяна на съществуващите релейни защити с модерни цифрови релейни защити, производство на Сименс, във всички уредби 220кV и 400кV в страната. ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява подмяна на шкафове и табла с релейни защити в подстанции 220кV и 400кV по Лот 1 и Лот 3 на НЕК в южна България, както следва:
   
Въведен в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности: ПО ПОДОБЕКТИ

▪ Подстанция "Алеко" 220/110kV; ▪ Подстанция "Пловдив Юг" 220/110kV;
▪ Подстанция "Бургас" 400/110kV; ▪ Подстанция "Стара Загора" 220/110kV;
▪ ВЕЦ "Пещера" 220kV; ▪ Подстанция "Узунджово” 220/110kV;
▪ ВЕЦ "Тешел" 220kV; ▪ Подстанция "Чудомир" 220/110kV;
▪ Подстанция "Девин" 220/110kV; ▪ Подстанция "Твърдица" 220/110kV;
▪ Подстанция "Карнобат" 220/110kV; ▪ Подстанция "Столник" 400/220/110kV;
▪ Подстанция "Марица изток" 220/110kV; ▪ Подстанция "Бойчиновци" 220/110 kV;
▪ ТЕЦ "Марица Изток 2" 400/220/110kV;
▪ ТЕЦ "Марица Изток 3" 400/220kV;
   
Други:
Всички обекти  Галерия