Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на поле №18 към ОРУ 220кV в подстанция ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Възложител: ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Описание: Изграждане на поле №18 към ОРУ 220кV в подстанция ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 1999 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж на първични съоръжения – прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори, ножови разединители, тръбна разводка;
▪ Монтаж на трифазни събирателни шини и спусъци към съоръжения;
▪ Полагане, прозвъняване и подсъединяване на контролни кабели от полето към ЕКЗ и между съоръжения.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта