Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Рехабилитация на ОРУ 220 кV към ТЕЦ "Марица Изток 3" – ІІ етап: Подмяна на разединители и прекъсвачи
   
Възложител: НЕК - ЕАД Предприятие “Мрежи Високо Напрежение” - София
   
Описание: След реализацията на проекта за реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба 400 кV в ТЕЦ “Марица изток 3”, цялостно изпълнен и успешно въведен в експлоатация от ЕЛ КОНТРОЛ, НЕК ЕАД чрез предприятие “Мрежи Високо Напрежение” София пристъпва към рехабилитация на открита уредба 220 кV в ТЕЦ “Марица изток 3”. Ел. частта на проекта, включваща подмяна на разединители и прекъсвачи в полета на колони “0” и “3” е обособена в обществена поръчка и обявена през м. март 2004 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕOОД е класирана на първо място в проведения търг и през м. май 2004 г. започва изпълнението на поръчката "Рехабилитация на ОРУ 220 kV към ТЕЦ "Марица Изток 3" - II етап: Подмяна на разединители и прeкъсвачи в полета 10, 11, 12 (колона "З") и полета 7, 8, 9 (колона "О") - първична и вторична комутация".
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2004 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Демонтаж на съоръжения 220 кV: токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, катодни отводители, подпорни изолатори, прекъсвачи;
▪ Монтаж на съоръжения 220 кV: токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, катодни отводители, подпорни изолатори, прекъсвачи;
▪ Изграждане на шинна система;
▪ Първично опроводяване на съоръженията;
▪ Изработка и монтаж на командни шкафове за полетата;
▪ Доставка и монтаж на контролни кабели;
▪ Наладка и въвеждане в експлоатация на уредба 220 кV.
   
Други: Изпълнението на поръчката е завършено успешно, в рамките на договорените времеви графици. Получена е референция от НЕК ЕАД предприятие "Мрежи Високо Напрежение" - София.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции