Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подмяна на прекъсвач 20кV за магистрална помпа в Пласментно-снабдителна база Стара Загора
   
Възложител: Лукойл Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Извършена е подмяна на прекъсвач 20кV за магистрална помпа в Пласментно-снабдителна база Стара Загора, подстанция "Еленино", ЗРУ 20 КV.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2004 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Демонтаж на съществуващ маломаслен прекъсвач;
▪ Преработка на съществуващи количка, контакти, вериги за управление, сигнализация и блокировка, принципни схеми, проверка на релейни защити;
▪ Доставка и монтаж на вакуумен прекъсвач 20 кV;
▪ Контрол и документиране на параметрите на прекъсвача.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от възложителя Лукойл Нефтохим Бургас АД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции