Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Присъединение на подстанция "Прослав" 110/20 kV, гр. Пловдив към ЕЕС – ІІ етап – монтажни работи
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ от НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест", София, след проведен търг за възлагане на обществена поръчка. Проектът предвижда изграждане на нова подстанция 110/20kV. В обема на поръчката са включени електромонтажни работи в ОРУ 110kV. Извършени са електромонтажни работи по основен договор и допълнителни договори за довършителни работи по отделни подобекти.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на съоръжения 110 кV – прекъсвачи, разединители, токови и напреженови измервателни трансформатори, вентилни отводи, подпорни излатори;
▪ Полагане и подсъединяване на силови кабели 20 кV;
▪ Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Монтаж на тръбна шинна система в ОРУ 110 кV;
▪ Монтаж, наладка и изготвяне на екзекутивни чертежи на резервни релейни защити;
▪ Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от НЕК ЕАД П "Трафоелектроинвест".
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции