Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Демонтажни работи в ОРУ 400kV на подстанция "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV, гр. Пловдив
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"
   
Описание: Изпълнението на демонтажни работи в подстанция “Пловдив-юг” 400/220/110/31,5kV е обособено като отделна поръчка, предхождаща изпълнението на предвидения от НЕК мащабен проект по реконструкция и разширение на подстанцията.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Демонтаж на ел. съоръжения 400 kV;
▪ Демонтаж на контролни кабели;
▪ Демонтаж на метални конструкции и бетонови фундаменти.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции