Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция на подстанция "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV – Реконструкция и разширение на ОРУ 400 КV, гр. Пловдив
   
Възложител: SIEMENS A.G. , Germany (Сименс - Германия)
   
Описание: Главен изпълнител на този обект е фирма Siemens A.G., Германия чрез своето представителство в България. Електромонтажната част от поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ и включва цялостна подмяна на съществуващото електрическо оборудване и изграждане на разширение на ОРУ 400 КV в подстанция „Пловдив-юг” 400/220/110/31,5 кV с монтиране на ел. съоръжения от най-нов тип.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на ел. съоръжения 400KV – демонтаж на съществуващи и монтаж на нови съоръжения (прекъсвачи, ножови разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори);
▪ Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Изграждане на нова уредба Собствени нужди (СН) 31,5кV;
▪ Монтаж на релейни табла, табла постоянен ток и табла за уредба СН 0,4кV.
   
Други: Обектът е окончателно завършен и монтираните съоръжения са въведени в експлоатация през месец Септември 2006 г. Получена е референция за добро изпълнение от СИМЕНС ЕООД. С реализацията на този обект ЕЛ КОНТРОЛ обогатява своя опит в изграждането на високоволтови подстанции, утвърждавайки се като една от водещите фирми на българския пазар в областта на енергийното строителство.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции