Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Пълен инженеринг за подмяна на електрооборудването на КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 в ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Възложител: Сименс ЕООД - България
   
Описание: При изпълнението на тази поръчка ЕЛ КОНТРОЛ е подизпълнител на Сименс ЕООД - България. Клиент е ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Демонтаж на елктрооборудването във всички КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 на ТЕЦ Марица изток 2;
▪ Монтаж на КРУ 0,4 Кv, оборудвани с апаратура произведена от Siemens A.G., Германия;
▪ Монтаж и електрически изпитания на силови трансформатори 6,3/ 0,4 кV;
▪ Проверка и настройка на защити на съоръжения 0,4 кV;
▪ Пусково-наладъчни работи по въвеждане в експлоатация на уредби 0,4 кV.
   
Други: Работите на обекта са завършени през месец март 2008 г. Получена е референция за добро изпълнение от СИМЕНС ЕООД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции