Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 1
   
Възложител: Енел Продуционе С.п.А - клон България
   
Описание: През 2006 г. ЕЛ КОНТРОЛ продължава успешно изпълнението на електромонтажни работи на обект Рехабилитация на ТЕЦ "Марица Изток 3". Сключен е договор с новия главен изпълнител на обекта ENEL Produzione S.p.A. – клон България за цялостно изпълнение на електромонтажни работи по рехабилитация на Блок 1 на ТЕЦ "Марица изток 3".
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2007 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Демонтаж на съществуващи съоръжения - трансформатори, ел. уредби, кабели ниско и средно напрежение, електрически табла, кабелни лавици, метални конструкции, шинопроводна система;
▪ Монтаж на нови съоръжения – полагане и подсъединяване на кабели ниско и средно напрежение, електрически табла, прекъсвачи, кабелни трасета и тръби, заземителна система;
▪ Рехабилитация на уредби ниско и средно напрежение;
▪ Демонтажни и монтажни работи по система 220кV Мерене;
▪ Изграждане и рехабилитация на кабелни лавици;
▪ Изработка, доставка и монтаж на ел. табла: силови разпределителни, постояннотокови и табла за местно управление;
▪ Контролни тестове, изпитания и наладка на електрическите съоръжения.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от възложителя Енел Продуционе С.п.А - клон България.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции