Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подстанция "Бяла" – 110/20 кV, гр. Бяла, обл. Варна
   
Възложител: Сименс ЕООД - България
   
Описание: Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подстанция "Бяла" – 110/20 кV, гр. Бяла
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2006 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж на електрически съоръжения в уредба 110 кV;
▪ Монтаж на КРУ 20 кV;
▪ Монтаж на табла релейни защити;
▪ Монтаж на табла Собствени нужди;
▪ Пусково-наладъчни работи.
   
Други: Обектът е завършен и въведен в експлоатация през месец юли 2006 г. Получена е референция за добро изпълнение от СИМЕНС ЕООД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции