Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица изток 2" – първична и вторична комутация
   
Възложител: ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
   
Описание: Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица изток 2" – първична и вторична комутация
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 1999 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица изток 2" – първична и вторична комутация;
▪ Полагане, прозвъняване и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Оборудване и наладка на килия 6кV за захранване на димен вентилатор.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта