Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на търговско измерване на електрическата енергия на "Капрони" АД, гр. Казанлък
   
Възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание: Поръчката касае изграждане на търговско измерване електрическата енергия на шест кабелни електропроводни линии 20 кV, с което на практика се модернизират и консолидират съществуващите към момента измервателни системи. Обектът включва пълен инженеринг - проектиране, доставка и монтаж на системата при съблюдаване на всички изисквания на отдел Измерване и отчитане на електрическата енергия и енергиен контрол (ИОЕЕЕК) към НЕК. Отчитането на електрическата енергия при новоизградената система се извършва дистанционно чрез GPRS модем от отдел ИОЕЕЕК на НЕК.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2008 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изготвяне на проект за преработване и привеждане на съществуващите измервателни системи;
▪ Доставка на токови трансформатори, напреженови трансформатори, изработка на електромерен шкаф;
▪ Монтаж на токови трансформатори, напреженови трансформатори, електромерен шкаф;
▪ Контролни изпитания, наладка и пускане в експлоатация на монтираното оборудване.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от Капрони АД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции