Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на магистрален тръбен лентов транспортьор №2 – ТЕЦ Марица Изток 2
   
Възложител: ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
   
Описание: Изграждане на магистрален тръбен лентов транспортьор №2 – ТЕЦ Марица Изток 2, Клиент: ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения 6кV (комплексни разпределителни уредби, трансформатори, табла ниско напрежение, пултове управление);
▪ Монтаж на ел. захранване на ел. къщи от въздушни електропроводи.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от ТЕЦ "МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции