Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: ТЕЦ "Марица изток 3" - Рехабилитация на Блок 4
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие “Трафоелектроинвест”
   
Описание: Поръчката е свързана с извеждането на сигнали от блок-контакти на съоръженията 220кV за генераторни защити на рехабилитирания блок 4 на централата "Енел Марица изток 3"
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка на комутационна апаратура, клеми и проводници;
▪ Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
▪ Демонтаж на съществуващи табла СН;
▪ Изработка и монтаж на табла СН - постоянен ток, табла СН променлив ток;
▪ Пусково-наладъчни работи.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от ТЕЦ Енел Марица Изток 3.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции