Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Доставка на електроматериали и електромонтажни работи в ТЕЦ Марица изток 1
   
Възложител: Ей и Ес 3С Марица Изток 1 ЕООД
   
Описание: Поръчката третира изграждането на електрическа и заземителна инсталация на новоизградена офис сграда на AES.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка на материали и монтаж на заземителна инсталация за новоизградена офис сграда на AES
▪ Доставка на материали и монтаж на осветителна инсталация за новоизградена офис сграда на AES
▪ Доставка на материали и монтаж на силова инсталация за новоизградена офис сграда на AES.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта