Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Извършване на пусково-наладъчни работи в Пречиствателна станция за отпадни води гр. Димитровград
   
Възложител: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД
   
Описание: Поръчката третира извършване на наладъчни работи за въвеждане в експлоатация на нова пречиствателна станция за отпадни води в гр. Димитровград
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Пусково-наладъчни работи в уредба 6кV;
▪ Пусково-наладъчни работи в уредба 0.4кV;
▪ Контрол на силови трансформатори 6/0.4кV.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта