Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Строително-монтажни работи в пласментно-снабдителна база (ПСБ) "Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен"
   
Възложител: ПМУ АД - Бургас
   
Описание: Поръчката е свързана с извършванена на рехабилитация на уредби 0.4кV, 6кV и 20кV в ПСБ"Ихтиман", ПСБ "Илиянци", ПСБ "Ветрен", собственост на Лукойл България
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Електромонтажни работи по ЗРУ 6кV;
▪ Електромонтажни работи по въводи 6кV;
▪ Електромонтажни работи по въводи 20кV;
▪ Електромонтажни работи по моторни изводи 6кV;
▪ Електромонтажни работи по ЗРУ 20кV;
▪ Електромонтажни работи по КРУ 0.4кV;
▪ Електромонтажни работи по постоянно-токов щит (ПТЩ).
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта