Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Доставка и ретрофит на прекъсвачи 6кV, направа на проект и монтаж на 2 бр. от тях
   
Възложител: „Топлофикация – Русе” АД
   
Описание: Поръчката е част от ремонтна програма на Топлофикация Русе за 2009 г.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка на вакуумни прекъсвачи AREVA;
▪ Изготвяне на проект за ретрофит на колички и подмяна на прекъсвачи;
▪ Ретрофит на 2 бр. колички и монтаж на 2 бр. прекъсвачи;
▪ Високоволтови изпитания, наладка, издаване на протоколи за проведени функционални проби.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от Топлофикация Русе АД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции