Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на осветителна система за буферно езеро в ТЕЦ Енел Марица Изток 3
   
Възложител: Енел Продуционе С.п.А - Клон България
   
Описание: Поръчката е част от програмата за рехабилитация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3"
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка на материали за изграждане на осветителна система;
▪ Проектиране, изработка и монтаж на силови разпределителни табла;
▪ Монтаж на осветителна система, полагане и подсъединяване на силови кабели;
▪ Пусково-наладъчни работи.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от ТЕЦ Енел Марица Изток 3.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции