Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Възложител: НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора
   
Описание: Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица изток 2"
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2000 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица изток 2";
▪ Монтаж на електромоторни задвижвания;
▪ Полагане, прозвъняване и подвързване на контролни кабели;
▪ Центровка на ножови разединители
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта