Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изработка на табло управление на технологичен процес
   
Възложител: Бисер Олива АД, Стара Загора
   
Описание: Поръчката е свързана с изграждане на система за автоматично управление на технологичния процес в цех "Лющачно отделение"
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Проектиране и изработка на табло управление с комутационна апаратура, контролер и моторни защити СИМЕНС (контролер S7-200 CPU222 и разширителни модули за S7-200, (97DI & 96DO);
▪ Монтаж на табло управление на технологичен процес в производствен цех;
▪ Контролни изпитания и въвеждане в експлоатация.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от БИСЕР ОЛИВА АД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции