Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на IІ-ра секция на ОРУ 110 КV
   
Възложител: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
   
Описание: Подмяна на релейни защити, командни табла, релейни табла и командни шкафове в ОРУ 110кV - втора секция.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
Работи по първична комутация:
▪ монтаж на прекъсвачи, разединители, напреженови и токови трансформатори; изгражданена мълниезащитна и заземителна инсталация.
Работи по вторична комутация:
▪ Направа и монтаж на релейни и командни табла;
▪ Настройка на релейни защити;
▪ Контролни изпитания на монтираното оборудване;
▪ Полагане и подсъединяване на контролни кабели.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта