Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Доставка на електрооборудване, проектни и монтажни работи във връзка с присъединяване на противопожарна система към маслено стопанство и цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3
   
Възложител: Е и З Индустрие Льозунген ГмбХ
   
Описание: Поръчката е свързана с планираната рехабилитация на цех Въглеподаване
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Проучвателни и проектни работи във връзка с въвеждане в системата за автоматично управление на сигнал за възникнал пожар и последващо изключване на лентови транспортьори;
▪ Монтаж на кабелни пътища;
▪ Доставка, полагане и подсъединяване на кабелни тръби и контролни кабели;
▪ Пусково-наладъчни работи.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта