Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Рехабилитация на блокове 3 и 4 в ТЕЦ "Марица Изток 3" – част електро
   
Възложител: Енел Продуционе С.п.А - клон България
   
Описание: С изпълнението на електромонтажни работи по рехабилитацията на блокове 2 и 1 в ТЕЦ "Марица Изток 3" ЕЛ КОНТРОЛ утвърждава своята добра репутация пред възложитиеля Енел Продуционе С.п.А - клон България, вследствие на което през 2007 г. двете фирми подписват нов договор, за изпълнение на ел. част по рехабилитацията на блокове 3 и 4 на енергийната централа. Договорът включва следните видове електромонтажни работи:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Рехабилитация на уредби средно напрежение;
▪ Демонтажни и монтажни работи по съоръжения 220кV;
▪ Изграждане и рехабилитация на кабелни лавици;
▪ Изграждане на инсталация осветление и контакти;
▪ Изработка, доставка и монтаж на ел. табла: силови разпределителни, постояннотокови и табла за местно управление;
▪ Контролни тестове, изпитания и наладка на електрическите съоръжения.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта