Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Електромонтаж на Насипообразувател / Изгребвач - част от системата за подаване на въглища и варовик в ТЕЦ Марица изток 1
   
Възложител: Сандвик България ЕООД
   
Описание: Обектът включва извършване на електро-монтажни дейности по изграждане на ел. част на машини Насипообразувател/Изгребвач 1 и 2, които обслужват въглищния склад на системата за Въглеподаване на ТЕЦ Марица изток 1.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Изграждане на кабелоносещи системи;
▪ Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
▪ Монтаж на контейнерен тип подстанция;
▪ Изграждане на заземителна инсталация;
▪ Монтаж на система за видеонаблюдение;
▪ Монтаж на контролна ситема;
▪ Пусково-наладъчни работи;
▪ Изготвяне на екзекутивна документация.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от Сандвик България ЕООД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции