Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Проектиране, монтаж и пуск на контролно-измервателно и ел. оборудване – цех въглеподаване, ТЕЦ "Енел Марица Изток 3”
   
Възложител: Енел Марица Изток 3 АД
   
Описание: През месец декември 2007 г. след спечелен конкурс за обществена поръчка ЕЛ КОНТРОЛ подписа договор за рехабилитация на цех Въглеподаване в ТЕЦ Енел Марица Изток 3. В обема на поръчката са включени електромонтажни работи и работи по КИП и А, както следва:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Подмяна на уредби 6,3 кV, доставка и монтаж на апаратура;
▪ Подмяна на уредби 0,4 кV;
▪ Подмяна на трансформатори СрН;
▪ Изграждане на заземителна уредба и присъединяване на монтираните съоръжения към нея;
▪ Полагане и подсъединяване на кабели 6,3 кV и 0,4 кV;
▪ Рехабилитация на съществуващи и монтаж на нови кабелни трасета;
▪ Изграждане на система за сигурност на лентови транспортьори с аварийни въжета;
▪ Доставка, монтаж и опроводяване на датчици за контрол отклонението и скоростта на лентата на транспортьорите и ултразвукови датчици за контрол нивото на продукта.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта