Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция „Марица Изток”, Гълъбово – разширение с ОРУ 400 кV, ОРУ 31,5 кV, автотрансформатор 630 МVА – 400/220/31,5 кV, реконструкция и разширение на ОРУ 220 кV
   
Възложител: Възложител: Ел-тест ЕООД, Клиент: ИБЕРДРОЛА Инженеринг и Кънстракшън, Испания
   
Описание: Поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ през мес. юни 2008 г. и е четвъртата по ред подстанция 400 кV, в изграждането на която фирмата участва. Проектът представлява част от инвестиционна програма на НЕК за развитие, модернизация и реконструкция на електропреносната система в България и предвижда разширение на подстанция "Марица изток" - Гълъбово чрез изграждане на открита разпределителна уредба 400 кV. Главен изпълнител на проекта е испанска енергийна компания Ибердрола Инженеринг и Кънстракшън. Възложените работи включват:
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2009 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Първична комутация - монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги;
▪ Вторична комутация - монтаж на релейни табла, командни шкафове, табла собствени нужди за постоянен и променлив ток;
▪ Монтаж на кабелни лавици;
▪ Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
▪ Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации;
▪ Контролни изпитания на монтираното оборудване;
▪ Изграждане на охранно и работно осветление в ОРУ 400кV;
▪ Първична комутация в ОРУ 31.5кV- монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги;
▪ Първична комутация в ОРУ 220кV- монтаж на прекъсвачи, токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, вентилни отводи, изолаторни вериги.
   
Други: Получена е референция за добро изпълнение от Ел-тест ЕООД.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции