Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на ел. частта на електрофилтри на блокове 1 и 2 в ТЕЦ Марица Изток 1
   
Възложител: Алстом България ЕООД
   
Описание: Поръчката е част от проекта за изграждане на новата ТЕЦ Марица Изток 1. ЕЛ КОНТРОЛ изгради ел. частта на електрофилтрите в блокове 1 и 2, включително монтаж на ел. табла, доставка на материали и пуск на съоръженията.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2010 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Пълна доставка на силови, контролни и комуникационни кабели;
▪ Полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели;
▪ Монтаж на табла за захранване на електрофилтри;
▪ Монтаж на кабелни лавици и тръби;
▪ Изграждане на осветителна инсталация;
▪ Изграждане на заземителна инсталация;
▪ Поставяне на надписи;
▪ Пусково-надалъчни работи.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта