Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Изграждане на подстанция "Суворово" 110/20 кV във връзка с изграждането на Ветропарк Суворово
   
Възложител: Ибердрола инхениерия и конструксион, С.А. Клон България
   
Описание: ОРУ-110 кV – първична комутация, осветление на ОРУ-110 кV – ремонтно, аварийно и охранно; Монтаж на нови КРУ за ЗРУ-20 кV – първична комутация комутация, заземителна инсталация, акумулаторна батерия, стабилизиран токоизправител, табло за СН променлив ток и табло СН за постоянен ток; спомагателни инсталации – осветителна и двигателна; вторична комутация и пусково-наладъчни работи
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2011 г.
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта