Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Рехабилитация на подстанция "Бургас" - подмяна на съоръжения в съществуваща ОРУ 400 кV, разширение на ОРУ 400 кV, подмяна на прекъсвачи 110 кV, 31,5 кV, 20 кV - демонтажни, монтажни и строителни работи
   
Възложител: ЕТРА-ЕЛ ЕООД
   
Описание: ОРУ-400 кV – първична комутация, вторична комутация и пусково-наладъчни работи, стоителни работи и монтаж на портална конструкция и масички на съоръжения
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2011 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Първична комутация, осветление на ОРУ-400 кV – ремонтно, аварийно и охранно; подмяна на прекъсвачи 110 кV, 31,5 кV, 20 кV - демонтажни, монтажни работи, заземителна инсталация, подмяна на табла за СН променлив ток и табла СН за постоянен ток, командни табла, релейни табла, командни шкафове на полето в ОРУ 400кV; подмяна на кондензаторни батерии 31,5кV;
▪ Вторична комутация и пусково-наладъчни работи;
▪ Стоителни работи - рехабилитация на кабелни канали, пътища, нова ограда, направа на фундаменти на портали и масички, направа на отводнителна канавка, направа на нови кабелини канали и пътища;
▪ Монтаж на портална конструкция и масички на съоръжения.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта