Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2"
   
Възложител: АВВ Utility Automation GmbH. Germany (АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия) и Консорциум ИНА/СХУ, Германия
   
Описание: ЕЛ КОНТРОЛ печели доверието на немската фирма АВВ Utility Automation GmbH. Germany, която през 2000 г. изпълнява Електрическата част на проекта за Сяроочистваща инсталация към Блокове 7 и 8 на ТЕЦ "Марица Изток 2". За периода 2000 г. – 2001 г. ЕЛ КОНТРОЛ извършва монтаж на електрическата част на Сяроочистващата инсталация, като монтира и въвежда в експлоатация уредби 6кV и 0.4кV, силови трансформатори, силово захранване на съоръженията.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2001 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Монтаж на кабелни мостове и скари за полагане на силови и контролни кабели;
▪ Изтегляне, направа на кабелни глави и подсъединяване на силови кабели 0,4кV и 6кV ;
▪ Монтаж на КРУ 6кV и КРУ 0,4кV;
▪ Монтаж на трансформатори 6 /0,4кV ;
▪ Извършване на контролни електроизпитания на кабели и двигатели, издаване на Сертификати за контрол.
   
Други: Всички работи са извършени качествено и в максимално кратки срокове, определени от строителната готовност на обекта. Доказателство за доверието на нашите клиенти са получените Референции от АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия и Консорциум ИНА/СХУ – Германия.
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта  Референции