Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Демонтаж, проектиране, изграждане и пуск на електрическо и контролно измервателно оборудване в цех Въглеподаване, ТЕЦ Енел Марица Изток 3
   
Възложител: Енел Марица Изток 3 АД
   
Описание: Поръчката е част от програмата за рехабилитация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" и включва доставка и монтаж на технически средства за изграждане на система за автоматично управление в цех Въглеподаване
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2011 г.
   
Изпълнени дейности:
▪ Доставка и монтаж на датчици за ниво на бункери, датчици за налягане, реле за скорост, крайни изключватели, табла за местно управление и други.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта