Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция на подстанция 110/6.3 kV №2Б
   
Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
   
Описание: ОРУ-110 кV – първична комутация, осветление на ОРУ-110 кV – ремонтно, аварийно и охранно; Доставка и монтаж на нови КРУ за ЗРУ-6,3 кV-1 и ЗРУ-6,3 кV-2 – първична комутация, заземяване на звезден център на страна – 6,3 кV, заземителна инсталация, акумулаторна батерия, стабилизиран токоизправител, табло за СН променлив ток и табло СН за постоянен ток; спомагателни инсталации – осветителна и двигателна; вторична комутация
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 03.2012 г.
   
Изпълнени дейности:
ОРУ-110 кV – първична комутация, осветление на ОРУ-110 кV – ремонтно, аварийно и охранно; Доставка и монтаж на нови КРУ за ЗРУ-6,3 кV-1 и ЗРУ-6,3 кV-2 – първична комутация, заземяване на звезден център на страна – 6,3 кV, заземителна инсталация, акумулаторна батерия, стабилизиран токоизправител, табло за СН променлив ток и табло СН за постоянен ток; спомагателни инсталации – осветителна и двигателна; вторична комутация
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта