Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция №7 110/20/6 кV – Реконструкция ОРУ 110 кV Реконструкция извод 110 кV „Байкал” и реконструкция извод 110 кV „Детелина” /Сотиров/
   
Възложител: Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево
   
Описание: Реконструкция на извод 110 кV „Детелина” – първична комутация, вторична комутация; реконструкция на извод 110 кV „Байкал” – вторична комутация, първична комутация, ОРУ-110 кV, осветителна инсталация, демонтажни и монтажни работи по подмяна на контролни кабели и командни шкафове на силови трансформатори и секциониране; осветление на командна зала, коридори и съблекалня, ремонт на командна зала, коридори и съблекалня, релейна зала и сервизни помещения, вътрешен водопровод, вътрешна канализация и обзавеждане и др.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 10.2011 г.
   
Изпълнени дейности:
Реконструкция на извод 110 кV „Детелина” – първична комутация, вторична комутация; реконструкция на извод 110 кV „Байкал” – вторична комутация, първична комутация, ОРУ-110 кV, осветителна инсталация, демонтажни и монтажни работи по подмяна на контролни кабели и командни шкафове на силови трансформатори и секциониране; осветление на командна зала, коридори и съблекалня, ремонт на командна зала, коридори и съблекалня, релейна зала и сервизни помещения, вътрешен водопровод, вътрешна канализация и обзавеждане и др.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта