Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница"
   
Възложител: Шнайдер Електрик Франция
   
Описание:

През януари 2012 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "Летница". Договорът е сключен с Шнайдер Електрик Франция и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на гр. Летница, Ловешка област.

В обема на поръчката са включени следните дейности:

- доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН;
- доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели;
- доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк;
- доставка и монтаж на кабелни глави СрН;
- монтаж на табла НН;
- пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 06.2012 г.
   
Изпълнени дейности:
- доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН;
- доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели;
- доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк;
- доставка и монтаж на кабелни глави СрН;
- монтаж на табла НН;
- пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.

   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта