Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Строителни и електро-монтажни работи във връзка с изграждане на Фотоволтаична централа „Душанци”
   
Възложител: Ефасек Инженеринг С.А. - Клон България
   
Описание: Обектът се намира в землището на гр. Пирдоп, Софийска област. Фотоволтаичната централа е с обща площ 10 дка и номинална мощност 500 kW. Изграждането започва през април 2012 г.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 06.2012 г.
   
Изпълнени дейности:

ЕЛ КОНТРОЛ изпълни следните дейности:

Ел. част:

 • Окабеляване и подсъединяване на фотоволтаични модули и DC табла
 • Изграждане на връзка към мрежа 20 kV
 • Монтаж и подсъединяване на разпределителни табла
 • Доставка и инсталиране на силови и комуникационни кабели
 • Монтаж на измервателна апаратура
 • Изграждане на заземителна и мълниезащитна инсталации
 • Пусково-наладъчни работи


Строително-конструктивна част:

 • Направа на кабелни канали
 • Направа на ограда
 • Изграждане на фундаменти за стълбове за метални конструкции
 • Направа на обслужващи площадки
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта