Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подстанция "Славейков" 110/20кV - реконструкция на ОРУ 110 kV и подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба, изграждане на ново изводно поле за кабелна линия 110 кV
   
Възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД
   
Описание:

П-ст "Славейков" 110/20 кV се намира в гр. Бургас. Проектът за реконструкция на ОРУ 110 кV предвижда подмяна на съоръженията и стоманобетоновите конструкции в уредбата, поради тяхното износване и извеждането им от употреба. Наред с това ще бъде изградено ново изводно поле за кабелна линия 110 кV.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2012 г.
   
Изпълнени дейности:

Извършените работи включват:

 • демонтаж на силов трансформатор и монтаж на трансформатор с мощност 40/50 MVA;
 • подмяна на шинни системи 110 кV с твърди Al тръбни шини;
 • подмяна на портални конструкции със стоманорешетъчни;
 • подмяна на всички съоръжения 110 кV – прекъсвачи, разединители, токови и напреженови трансформатори, вентилни отводи;
 • изграждане на ново изводно поле 110 кV за кабелна линия 110 кV към п/ст “Център”;
 • изграждане на полета мерене и вентилни отводи към двете шинни системи;
 • изграждане на осветителна инсталация за ОРУ 110 кV;
 • изграждане на пътища и пътни подходи;
 • изграждане на маслоотвеждаща канализация;
 • изграждане на водопровод и водомерна шахта;
 • изграждане на противопожарни преградни стени между силовите трансформатори.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта