Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта:

Изграждане на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV

   
Възложител: Възложител: Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
   
Описание:

ЕЛ КОНТРОЛ стартира работата по ремонт на фундаменти за съоръжения в ОРУ 110 КV на подстанция Бургас 400 кV.

Обектът е част от проекта за рехабилитация и разширение на подстанцията и е възложен от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД.

В обема на изпълняваните работи влизат:

- изграждане на бетонови масички и фундаменти за съоръженията в ОРУ 110 kV;

- изграждане на тръбна мрежа стоманени тръби.

   
Дата на въвеждане в експлоатация: 2012 г.
   
Изпълнени дейности:
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта