Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Реконструкция и разширение на подстанция Каварна 110/20 kV
   
Възложител: Възложител на обекта е португалската фирма Ефасек Ендженария Е Системас
   
Описание: Проектът предвижда реконструкция и разширение на ОРУ 110kV ЗРУ 20 kV подстанция Каварна 110/20 kV, в землището на гр. Каварна, обл. Добрич.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2013 г.
   
Изпълнени дейности:

Работите стартират през месец октомври 2012 г. и включват следните дейности:

-Разширение на ОРУ 110 kV:

 • изграждане на бетонови фундаменти за силови трансформатори, портали и масички за ел. съоръжения;
 • изграждане на кабелни канали и фундаменти за командни шкафове;
 • монтаж на метални конструкции – портали и масички за съоръжения;
 • монтаж на силов трансформатор 110/20 кV;
 • подмяна на ел. съоръжения: прекъсвачи, разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводители, командни шкафове, акумулаторна батерия, изправител;
 • монтаж и присъединяване на шинна система;
 • полагане и подсъединяване на кабели – силови и контролни;
 • монтаж на система за управление;
 • изграждане на заземителна, мълниезащитна инсталации;
 • монтаж на осветителна инсталация и система за видеонаблюдение;
 • изграждане на вътрешни пътища и пътни подходи;
 • изграждане на нова ограда;
 • вертикална планировка

- Инсталиране на нови табла AC/DC

- Инсталиране на нови релейно-командни табла

- Разширение на сграда ЗРУ 20kV:

 • строителни работи
 • изграждане на заземителна, мълниезащитна инсталации;
 • вертикална планировка
 • монтаж на комплектни разпределителни устройства

- Пусково-наладъчни работи и въвеждане на съоръженията в експлоатация.

   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта