Ел Контрол - Начало
 
 
Наименование на обекта: Подмяна на кабели 6 kV от първи и втори фидер за подстанция 6,3/0,4 kV №220ВН на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургс” АД
   
Възложител: Договорът е възложен от ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД
   
Описание: Обектът включва подмяна на съществуващи остарели силови кабели и частичен ремонт на кабелна естакада в подстанция 6,3/0,4 kV №220ВН на територията на ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.
   
Дата на въвеждане в експлоатация: 12.2013
   
Изпълнени дейности:
  •  Демонтаж на съществуващи силови кабели 6kV;
  • Ремонт на съществуваща метална конструкция;
  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели 6kV;
  • Доставка и направа на кабелни глави и муфи 6кV;
  • Пусково-наладъчни работи, сфазировка и изпитване на кабелите.
   
Други:
Всички обекти  Галерия  Карта на обекта